От Самоков и София ли ще се вземе вода за Перник – дискусията между институции продължава

След изявленията, че ще се вземе вода за Перник от язовир „Белмекен“, през язовир „Искър“ се задават въпроси дали ще има режим на водата за София и Самоков. Основната причина за безводието безспорно е сушата, освен това всички са на мнание, че трябва да се направи възможното, за да се избегне хуманитарна и екологична криза в Пернишко.

„Работи се усилено за стартиране на строителните дейности за захранване на Перник с вода от водосбора на яз. „Белмекен“. Изготвя се идеен проект, който трябва да бъде одобрен. Поехме ангажимент, че това ще стане в максимално кратки срокове. Целта е да бъде издадено разрешение за строеж и строителните дейности да започнат тази седмица, като в същото време се прави подготовка на изпълнението им.
Вариантът, който ще бъде използван в тази кризисна ситуация, предвижда допълнителни количества вода да бъдат пренасочени от водосбора на яз. „Белмекен“ към яз. „Бели Искър“ и използване на ВиК мрежата на София за транзитно преминаване. Ще бъде изграден водопровод с дължина 13,5 км и помпена станция „Мало Бучино“, Важно е да се отбележи, че Перник няма да бъде захранван с вода от София и водоснабдяването на столицата не е застрашено. Избраният вариант ще остане като резервен и в бъдеще ще може да се използва както за снабдяване на Перник, така и за обратна връзка към София“ – коментира за медиите инж. Петя Аврамова, министър на МРРБ.

От Сдружение „Балканка“ обаче подсещат за няколко основни въпроси и коментират: „Колеги, като четем бодрия ентусиазъм относно прехвърлянето на води от язовир Белмекен, предлагаме проста проверка:

Обърнете се към Българско Дружество по големите язовири и им задайте следните два прости въпроса:

1. Съществува ли техническа възможност за прехвърляне на води, акумулирани в язовир Белмекен, към язовир Бели Искър?

2. Как и с кои съществуващи съоръжения на Белмекен ще стане това?“.

„Пак слушахме новия министър, че водата за Перник щяла да се взима от язовир „Белмекен“. Това не е вярно. Водата ще се взима от язовир „Бели Искър“, като за целта ще се отклоняват води от деривационен канал „Грънчар“, които иначе биха отивали към язовир Белмекен.

Това е нормална ситуация, която често се случва, предвидена за случаи на недостиг на вода за тази част от София, която се захранва от „Бели Искър!“. Например, и през януари 2019 пак е било същото. Тоест, от Белмекен няма как да отиде вода в „Бели Искър“, тоест, за Перник ще се взима вода от София. Но трябва да сме солидарни, ние сме ЗА, обаче не можем да разберем ЗАЩО не казват истината, а лъжат, дори и да остане част от София на режим, ПАК сме ЗА, защото в Перник иначе загиват!“ – коментират от Сдружение „Балканка“.