От самоковското сметище до „Шушана“ в Крушевел

Една от най-дискутираните теми в Самоков продължава да е публикуваната информация в медии за купона, вдигнат от сина на Цоло Вутов, Владимир, в най-скъпия и луксозен курорт във Франция, Крушевел.

„Цоло Вутов е собственик и на „Благоустройство и комунално стопанство“ /БКС/ Самоков. За това ли отиват данъците ни – за щракане с пръсти на „Шушана“ и скъпо шампанско?“ – питат самоковци.

По данни на „Пик“, състоянието на Цоло Вутов надхвърля 400 милиона лева. Собственик е на индустриалната група „Геотехмин“.

cac31338534fa087adb00dd07cc7198e_big

„Колкото по-успял във финансов план е някой, толкова повече се очаква да омаловажава състоянието си в името на добрия си облик. Нищо чудно, че клипът от малко над една минута, който показва сина на бизнесмена Цоло Вутов, доведе до лавина от остри коментари. В него Владимир Вутов отваря и чупи бутилка след бутилка МОЕТ, а мястото е Куршевел – най-скъпият зимен курорт в Европа. „Шушана“ звучи като фон“ – пише сайтът „Уебкафе“.

„Българи празнуват в Courchevel… Moët се лее на фона на „Шушана“ !!! Гледайте и плачете! Българи празнуват леейки шампанско за над 40 000 евро на френските Алпи под звучите на песента „Шушана“ – това съобщи наскоро „Топ Преса“. „Заведението е известният гръцки ресторант „Намос“, а мястото е френският ски курорт един от Топ 5 на света – Courchevel. Марката на шампанското както се вижда е Moët, а в това заведение бутилката се предлага за 350 евро за един брой“ – написа още „Топ преса“. Основното действащо лице по информация на „Топ Преса“ е Владо Вутов, синът на един от най – богатите българи Цоло Вутов.

„Факти.бг“ написа: „Син на роден олигарх потроши €40 000 за шампанско и „Шушана“ в Алпите“.

 

„Наскоро в Самоков бе открита „Система за отпадъците“, чиято стойност е 9 млн.лв. Финансирането бе с европейски средства. Проектирането и строителството на сепарираща и компостираща инсталация са на „Обединение чистота БКС-Самоков 2014“. – припомнят читатели на „Самоков инфо“.

При откриването на обекта на 18.09.2105г. бе съобщено за медиите, че:

„Модерно депо за отпадъци, изградено с европейско финансиране, бе открито в Община Самоков. То ще обслужва 73 хиляди жители на четирите общини Самоков, Костенец, Долна баня и Ихтиман. Съоръжението ще преработва около 850 хил. тона отпадъци годишно.

Общата стойност на проекта е 9 383 873 лева. Основната част от средствата – 8 732 417 лв. са осигурени по Оперативна програма „Околна среда“, а останалите са национално и общинско съфинансиране.

Изпълнител на депото е „Геотехмин“ ООД, а строителният надзор е поверен на ДЗЗД „Логистика М“. Проектирането и строителството на сепарираща и компостираща инсталация са възложени на „Обединение чистота БКС-Самоков 2014г.“, като машините и съоръженията са доставени от „Бонима“ ЕООД.

Целта на проекта е да се създаде екологична система за съвременно управление на отпадъците в региона, която да намали замърсяването на околната среда, да увеличи разделното събиране на отпадъците и тяхното рециклиране.

Строителството на депото ще се извършва на три етапа. В момента приключва първият от тях, който включва изграждането на една клетка за депониране на отпадъци, чийто експлоатационен срок е 10 години.

Капацитетът на новоизградената клетка е 350 000 м3, като в нея са положени специални геомембрани и минерални екрани, осигуряващи защита на почвата от вредното въздействие на отпадъците.

Първият етап от реализацията на проекта включва още строителството на довеждаща инфраструктура, административни и технически сгради, пречиствателна станция за инфилтрат, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци, електронна везна и други.

Следващата фаза от проекта предвижда изграждането на още две клетки за депониране на сметта“.

От описанието на проекта, дадено от „Геотехмен“ преди откриването се посочваха следните данни:

„През ноември 2014 г. Геотехмин ООД сключи с община Самоков договор за изпълнение на „Строителство на РЦУО Самоков – 1-ви етап и външни връзки”, част от проекта за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Костенец (Самоков)“. Проектът се финансира по  приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на ОП „Околна среда 2007-2013“.
Първият етап от проекта предвижда изграждане на клетка за депониране на отпадъци, обслужващата я  инфраструктура, основните сгради и съоръжения към нея, както и външните връзки. Бъдещият Регионален център за управление на отпадъците ще обслужва четирите общини Костенец, Ихтиман, Долна баня и Самоков. Проектът е от голямо значение за този регион и е поредният екологичен проект, който се изпълнява от групата фирми ГЕОТЕХМИН. Неговото изпълнение трябва да завърши през 2015 г.

Геострой АД и Бекастрой ЕАД, които са част групата ГЕОТЕХМИН, са подизпълнители по проекта.

В обхвата на дейностите на Геострой АД  влиза изграждането на съоръженията и сградите от административната зона и от площадката за третиране на отпадъци: административна сграда, помпена станция , буферен резервоар, сгради и съоръжения за пречистване на инфилтрат, питейно водоснабдителен водопровод, електрозахранване, гараж и др.

Бекастрой ЕАД ще извърши изграждането на приемна зона и инженерна инфраструктура; вертикална планировка на тротоари и алеи; площадков питеен и противопожарен водопровод; битова канализация; инфраструктура на технологична зона; вътрешни експлотационни пътища,  както и външните връзки на депото – канализация, водоснабдяване, електрозахранване и път за достъп.

Бекастрой като лидер на „Обединение чистота БКС-С 2014 г.” започна изпълнението на друг обект, също част от изграждането на регионална система за управление на отпадъци в регион Костенец (Самоков),, чийто предмет е „Проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталации” на твърди битови отпадъци (ТБО). Предвиден е за разработване  инвестиционен проект в работна фаза и изграждане на две метални конструкции за сепариращата и компостиращата инсталации и бетонна площадка за разделяне и събиране на ТБО. Бекастрой ще изпълни СМР по проекта“ – съобщиха преди време национални медии и сайтове за строителство.