От РДГ – София задържаха камион с 28 куб. дървесина на фирма ДС Лес ЕООД –от Кюстендил

 

Регистрационните номера, посочени в превозните билети не отговаряли на регистрационните номера на товарната кола и ремаркето.

Горските инспектори от РДГ-София съставили 12 констативни протокола и 9 акта за пет дни.

Горските служители от РДГ-София са констатирали нарушения в териториалния обхват на Община Самоков. При извършена проверка на товарен автомобил „МАН”с регистрационен номер- КН5382ВВ с надпис на кабината ДС Лес с ремарке инспекторите са установили, че регистрационните номера, посочени в превозните билети не отговарят на регистрационните номера на товарната кола и ремаркето. Задържани са 28 кубични метра технологична дървесина, както и товарния автомобил в двора на горското стопанство- Самоков Фирма Дс Лес ЕООД развива своята дейност в областта на горското стопанство и залесяването, в град Кюстендил и региона. Дружеството се занимава с дърводобив, залесяване и търговия с дървен материал. Фирмата предлага транспортни услуги и услуги с булдозер, подготовка на почвата за залесяване, отглеждане на млади насаждения.

Ден по късно в района на Община Самоков са констатирани още 2 нарушения при транспортиране на дървесина, без същата да е маркирана с контролна горска марка и без да е придружена с превозен билет, доказващ законния произход на дървесината. При опит за спиране на превозните средства нарушителите са разтоварили дървесината в движение и са избягали. Задържани са общо 6 кубични метра трупи и 2 кубични метра широколистни дърва за огрев с неясен произход.

Горските служители от Регионална дирекция по горите (РДГ) – София са съставили общо 12 констативни протокола и 9 акта за установени административни нарушения по Закона за горите през последните пет дни. Задържани са общо 45 кубични метра дървесина,  2 бензиномоторни триона и един товарен автомобил. Четири от актовете са на собственици на обекти за преработка и търговия с дървесина за непредставяне на отчетна документация в срок и за непоставено видеонаблюдение в складовете. Останалите 5 акта проверяващите са съставили в районите на държавни горски стопанства (ДГС) Ботевград, Костенец и Пирдоп за нерегламентирани дейности в горските територии.

 

 

\