От какво ще има приходи в новия бюджет

 

След дни ще се проведе обществено обсъждане на новия бюджет. Очаква се да бъде оповестено какъв ще бъде новият размер на данъците в Самоков, такса смет, налозите за колите и т.н., ще бъдат ли увеличени и с колко данъците и таксите.

Вече е оповестено какъв е очакваният бюджет за тази година. Очакваните приходи са общо 37 206 926лв. От тях държавни приходи са 16 947 676лв.

Приходите от местни дейности са заложени в размер на 20 259 250лв.

За зимно поддържане и снегопочистване ще се дадат 202 700лв., от приватизация се очакват 100 000лв., погасенията на дългосрочни заеми към банки в страната са минус 499 992лв., временен безлихвени заеми между бюджети са 1 489 532лв.

Приходите от концесии са 17 000лв.

Заложени са следните приходи: от патентен данък и данък от таксиметров превоз на пътници 50 000лв., данък върху недвижими имоти 1 350 000лв., данък от превозни средства 1 200 000лв., от туристически данък се очакват 550 000лв.,от наем на земя 1 109 108лв., данък от придобиване на имущество 700 000лв.