От днес седмокласници подават документи

От 20 до 26 юни 2018 година включително седмокласниците ще подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в неспециализираните училища, за профилирани паралелки на средните училища и/или за паралелки по професия и специалност в професионални гимназии и средни училища, по държавен план-прием за учебната 2018/2019 година.

За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците, успешно завършили VII клас, подават следните документи: заявление за участие в класиране (по образец) с подредени желания; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие от служебна бележка с резултатите от положените изпити; медицинско свидетелство, издадено от бщопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии, като без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.

При подаване на заявлението е необходимо предварително да бъдат добре обмислени желаните специалности, както и тяхната поредност при подреждането, като се започва от най-предпочитаните профили, професии/специалности, напомнят от Регионалното управление на образованието – София област. Всяка паралелка по профил или по отделна специалност от дадена професия се изписва като отделно желание. Няма ограничение за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

Кандидатстването и тази година ще бъде чрез електронната система на МОН (https://priem.mon.bg/) или на хартиен носител в училища-центрове Родителите или учениците, които са подали заявления за участие в първо класиране на хартиен носител, няма да могат да подават електронно и обратно.

За кандидатстване в друга област, учениците подават заявление в съответната област. При обявяване на първо класиране ученикът избира къде да се запише, ако е приет на две места.