От август – приемна на Агенция по кадастъра в Общината

Това се наложи, след като АК закри звеното си в Самоков. Общинска администрация е назначила служител, който да обслужва приемната. Приемната работи четири дни в седмицата – от понеделник до четвъртък.