Отчетоха работата на Цари Мали град и Музея

Шефът на Музея Веселин Хаджиангелов докладва годишните отчети за 2017г. на общинските дружества пред съветниците.

Разходите за издръжка на Музея са 63 336лв. В доклада е уточнено, че приходите са дадени общо от Музея, Джамията, Галерията и Етнографския музей в Белчин. През миналата година е имало 18 240 посетители. Приходите от продажби са 25 743лв. Организирани са образователни програми и конкурси, над 200 беседи са организирани. Проведени са десет собствени и девет съвместни изложби.

 

Цари Мали град

Цари Мали град е регистринан като второстепенен разпаредител към Общината през миналата година. Изпълнението на приходната част е 223 309лв. Посетителите са били 39 169. Разходите са 210 725лв.

Съветникът Александър Боев попита след доклада вярно ли е, че пенсионирана служителка на Музея е получила осем заплати. Хаджиангелов заяви, че става дума за пари, които са дадени от Министерство на културата.