Отчетоха продажбата и наемането на общински имоти

На януарската сесия Бранимира Бодурова докладва отчета за изпълнение на Програмата за управление на имоти общинска собственост. Управлението и продажбата на имотите в тази Програма включва детските градини и филиалите им, помещенията, в които се предоставя здравна и социална помощ, помещения за търговска дейност, клубове и други.

От наеми са постъпили 401 587лв. , 89 139лв. са постъпили от наеми на кабинети в поликлиниката, от други нежилищни помещения – 312 448лв. Терените, дадени под наем за преместваеми обекти са 1020 броя, от тях 127 са за търговска дейност, има 799 договора за помещения за жилищни цели, 68 са терени в Боровец, 26 в селата. В общинската хазна са влезли от терени, дадени под наем, 761 120лв., 520 401лв. са от Боровец, 80 919лв. са постъпили от паркинги, 98 841 от други терени, от терени за жилищни нужди – 15 156лв.

Дадените под наем общински жилища са 56.Приходите от наем на земя са 1 59 663лв., от ползване на пазари 46 279лв., общо приходите от управление и разпореждане на имоти са 1 555 745лв. , приходи от продажба на земя са 1 278 375лв.

За имоти, обявени за продажба и даване под наем не са се явилили кандидати, става въпрос за имоти в селата Ярлово, Драгушиново, Гуцал, Широки дол, включително и за общинския хотел в Боровец. На обявените седем дати не е имало кандидати да го наемат.