ОТЛИЧЕН 6“ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА

В сградата на тестовия център на УНСС в град София се проведе тазгодишното издание на Националното състезание по приложна информатика. Целите на състезанието са селектиране на учениците с формиран интерес и знания по Приложна информатика за потенциално позициониране като бъдещи студенти в УНСС; предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на приложната информатика; стимулиране на най-добрите ученици в областта на информационните технологии за усвояване на допълнителни знания и обогатяване на уменията им; развиване на сътрудничество между средните училища с профил информационни технологии, професионалните гимназии и УНСС.

В състезанието можеха да участват само ученици от 12 клас. Състезанието е индивидуално и се провежда под формата на електронен изпит. Учениците, които участват в него, решават тест, който включва 30 въпроса за 75 минути. Класирането се извърши въз основа на получения брой точки.

На първенците, класирани с най-голям брой точки се призна оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство за поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“ за учебната 2017/2018 г. – специалност „Бизнес информатика и комуникации“ и специалност „Бизнес информатика и комуникации“с преподаване на английски език.

Цветина Иванова Бармова от 12 „А“ клас с ръководител Милена Иванова Желева към СУ „Отец Паисий” – гр. Самоков, участва в състезанието и беше класирана, като й  беше призната оценка  отличен 6,00 за конкурсен изпит, което на практика означава, че тя вече е приета студентка в УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 година.

На официална церемония в зала „Тържествена“ на 05.04.2017 г. бяха връчени сертификатите на победителите в НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА.

Зам.-ректорът по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификатите на пълните отличници, както и грамоти за учителите и директорите от училищата включили се в организацията и провеждането на състезанието. На събитието присъстваха проф.  д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, доц. д-р Любен Боянов, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество, директори, учители, ученици.

„Тези сертификати са едно чудесно уверение за това, че успешно сте преминали кандидатстудентския изпит в УНСС“, каза доц. Славова.

Честито на нашата ученичка Цветина Бармова с пожелания за бъдещи успехи в сферата на ИТ технологиите!

 

Милена Желева – преподавател по ИТ и Информатика СУ „Отец Паисий” –гр. Самоков