ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА „УЧАСТИЕ, НЕ УЧАСТ!“ БЕШЕ УЧРЕДЕНА В СОФИЯ
В навечерието на Националния празник на Освобождението на България инициатори на местни и
национални референдуми, граждански експерти и политици се обединиха в името на
освобождаването на пряката демокрация в днешна България и овластяване на българските граждани
за пряко вземане на решения.
Национална гражданска инициатива „Участие, не участ“ беше учредена в София на 26.02.2016 г.
Целта на инициативата е да бъде променен Законът за прякото участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), така че да бъдат отстранени най-големите препятствия
пред изразяване волята на суверена. Инициативата „Участие, не участ!“ предлага:
 Да бъде премахнато изискването за избирателна активност („кворум участие“) за признаване
резултатите от референдумите, така както такова изискване не се поставя за признаване
резултатите от политическите избори;
 Да бъде премахнато изискването за препис на хартиената подписка за иницииране на
референдум в електронен списък, което представлява огромна административна тежест за
инициаторите и с това недопустимо ограничава правото на референдум, правото на петиция и
свободата на словото;
 Да бъдат намалени четири пъти праговете за иницииране на национален и два пъти праговете
за иницииране на местен референдум по посочените по-горе причини;
 Да бъде въведена Национална електронна гражданска инициатива по модела на Европейската
гражданска инициатива, която да дава възможност на българските граждани, независимо от
местонахождението си, да отправят предложения към националните институции;
 Да бъде облекчен обемът лични данни, изисквани в подписките, да бъдат унифицирани и
прецизирани критериите за проверка валидността на личните данни.
В учредяването на гражданската инициатива „Участие, не участ!“ участваха 54 български граждани с
избирателни права. Сред първите, които я подкрепиха с подпис, бяха Тошко Йорданов – член на
Инициативния комитет за национален референдум, регистриран от „Шоуто на Слави“ и Веселин
Марешки – Председател на Инициативен комитет за Референдум 2016.
След набирането на още подписи за подкрепа в тримесечен срок НГИ „Участие, не участ!“ ще бъде
внесена в Министерския съвет. Информация за местата на събиране на подписи ще бъде периодично
публикувана на сайта www.initiative.bg
Инициативата съдържа граждански законопроект за изменение и допълнение на Закона за прякото
участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗИД на ЗПУГДВМС). Тя
предлага на Министерски съвет да внесе в Народното събрание готовия законопроект. Председател на
Инициативния комитет на НГИ „Участие, не участ!“ е Даниела Божинова от „Българско сдружение за
насърчаване на гражданската инициатива“, организатор на учредителната сбирка. Членове на ИК са
Александър Асенов, Аглика Крушовенска, Eмил Крумов, Ива Таралежкова, Николай Близнаков и Юлиян
Чолаков.
НГИ „Участие, не участ!“