Определиха състав на комисии

Съветниците със свое решение от вчера утвърдиха предложението на администрацията за състава на Комисията за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Тя ще бъде с председател Мариана Николова Петрова-Вучова, Даниела Димитрова Йончева, Ели Иванова Кашинова и съветничките Венета Борисова Галева и Мая Емилова Христева.

Определен е и съставът на Наблюдателна комисия за работа по поправяне и превъзпитание на лишените от свобода. Председател ще бъде Ангелина Вангелова, а членове: общинските съветници Любомир Бориславов Борисов и Мартин Славев Мартинов, както и Светла Николова – инспектор „Пробация”.