Определиха представители пред институции

С решение на съветиците днес бяха определени кои овластени ще представляват Общината пред институции.

За делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в България представител на Общински съвет ще бъде Мая Христева, председател на ОбС – Самоков.

Представители на Община Самоков и Общински съвет – Самоков в Общото събрание на Асоциация общински гори /АОГ/, ще бъдат кметът Владимир Георгив и Владимир Малинов – директор на Общинско предприятие „Общинско лесничейство” – Самоков или изрично упълномощени от тях лица.

За представител в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София, бе упълномощен кметът или изрично упълномощено от него лице.