Определиха кои ще получат общински стипендии за учебната 2018/2019г.

Служители на Общината определиха стипендиантите за тази година на заседение, което се проведе днес.
Както е известно, с решение на ОбС ежегодно се отпускат 11 стипендии – три за хуманитарни науки на името на Константин Фотинов, три за природоматематически науки на името на Акад. Л. Чакалов, една за постижения в изобразителното изкуство на името на Наум Хаджимладенов, една за постижения в музиката на името на Васил Стоин и една за спорт.
Стипендиите са в размер на 1000 лв. Присъждат се и две стипендии за талантлив подрастващ спортист в областта на зимните спортове в размер на 500 лв.
Четиринадесет заявления бяха подадени, като от тях три за стипендията “Фотинов”, три за стипендията “Чакалов”, по една за “Хаджимладенов” и “Стоин” , четири за стипендията за спорт и две за подрастващ млад спортист.
Комисията разгледа постъпилите заявления и реши да бъдат отпуснати две стипендии за хуманитарни науки – на Радост Туджарска – ученичка 12 клас от СОУ “Отец Паисий” и на Богомил Дончев – ученик от ПТГ “Вапцаров”. Една стипендия в областта на природоматематическите науки бе отпусната на Илия Кичев, учениг от СМГ.
Анастасия Вукова получава стипендията за изобразително изкуство, а Дияна Чаушева – стипендията за музика. Двамата млади ски бегачи Марио Матиканов и Дани Чолаков получават стипендията за талантлив подрастващ спортист.
Степендиантите ще получат удостоверенията си на тържествения концерт за празника на Самоков.