Одобриха план схема на А 1 за Ярема

На юлската си сесия съветниците взеха решение във връзка с подадено заявление заявление от Цветомир Николов – пълномощник на „А1 БЪЛГАРИЯ”ЕАД за одобрение на план схема за разполагане на електронна съобщителна мрежа на обект „Отклонения с оптични трасета А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД във в.з.”Ярема”, община Самоков.