Общинско лесничейство отчита приходи 1 875 626лв.

Своята дйност по традиция в този период отчита Общинско лесничейство. Това е предприятието за управление, стопанисване на горите и земите от общинската горска територия.

През миналата година са проведени 4 търга с явно наддаване и са сключени 40 договора за продажба на стояща дървесина на корен на стойност 1 151 644лв. Проведени са и два открити конкурса и са сключини 5 договора за добив на дървесина на стойност 40 008лв.

Прходите са 1 875 626лв. , от продажба на арония са постъпили 4 716лв. , а от боровинките – 2 584лв. От кметствата за доставка на дърва горското има 8 369лв. Има  възстановени суми по кредитни известия в общ размер на 101 673лв. От тях на фирмата на общинския съветник Васил Стоянов /ДПС/ „Васкос“ ЕООД – 38 023лв. и на „Вива лес“ 63 650лв. В данни на общинско лесничейство се посочва, че причина за възстановяването е „поради несъответствие с утвърдения горскя план“.

Приходите от продажба на дърва за огрев са 200 331лв. Лесничейството е продало елхи за 1 112лв.

Лесничейството има и длъжници. Един от тях е „Сторко“ ЕООД и е издаден изпълнителен лист от съдия изпълнител още през 2012г. Общо просрочените вземания от клиенти юридически лица са 11 413лв.

Както е известно, в Общинско лесничейство работят 33 души по щат. Средната работна заплата е 768лв. За зплати през миналата година са дадени 296 084лв., в сумата влизат премии и еднократни възнаграждения и допълнителни възнаграждения за прослужено време  – 27 446лв. За поддръжка на автомобилния парк и за материали за разсадника са дадени 49 362лв., за вода и газ на возилата са отпуснати 37 450лв. Разходите на служебните автомобили – за газ и бензин – са 33 058лв. За вода за разсадника е платена сумата от 64, 59лв. , за вода в офиса – 383лв., външните услуги /охрана на сгради, трудова медицина, проведени обучения и т.н.: са били срещу 120 688лв. За ремонт на автомобилите са дадени 7 591лв., застраховките им са погълнали 4 122лв.

Както писа сайтът „Самоков инфо“ преди около година Общината купи нови модерни возила за лесничейството и в активите му има пет нови джипа 4/4, модел 2121 на стойност 75 640лв.

Разходите на разсадника са общо 18 589лв. , приходите са 22 745лв., от които от продажба на арония 6 271лв., от американска боровинка – 15 361лв. плюс парите от елхите. Печалбата от разсадника е 4 156лв. Общо разходите на дружеството са 620 829лв., а приходите 1 875 626.