Общинското ВиК и „Мальовица“ поискаха разсрочване на кредити

Съветниците гласуваха с положителен вот докладни на кмета относно разсрочване на отпуснатата временна финансова помощ на „ВиК Чамкория” ЕООД. До общинска администрация е постъпила докладна записка с  от Иван Арангелов Попов – управител на „ВиК Чамкория” ЕООД и Общински съвет даде съгласието си за разсрочване погасяването на остатъка от отпуснатата временна финансова помощ на «В и К Чамкория» ЕООД в размер на 37 158, 27 лв.

Тя трябва да бъде възстановена със следния погасителен план: 9 500 лв. – срок на погасяване до 30.06.2018 г., 11 500 лв. – срок на погасяване до 31.12.2018 г., 4 000 лв. – срок на погасяване до 30. 06.2019 г., 12 158,27 лв. – срок на погасяване до 30.09.2019 г.

Сходно е решението за разсрочване на отпуснатата временна финансова помощ на „Мальовица” ЕООД във връзка с постъпила докладна записка от Стефка Ярловска – управител на „Мальовица” ЕООД. Остатъкът за погасяване от 8 000 лв. е при погасителен план – 2 000 лв. – срок на погасяване до 30.12.2018 г., 2 000 лв. – срок на погасяване до 31.12.2019 г., 2 000 лв. – срок на погасяване до 30. 12.2020 г., 2 000 лв. – срок на погасяване до 30.09.2021 г.

Съветниците гласуваха и вписване на заличаване на общинската фирма „Самоковконсулт“ в ликвидация, като приеха пояснителен доклад към заключителния баланс и годишния отчет на ликвидатора. Освободиха  от отговорност назначения управител на дружеството Катя Славчова Масларска и назначеният ликвидатор на дружеството  Виолета Иванова Кокалова.