Общинският хотел на търг, решават да има ли влакче в Боровец

Приключиха заседанията на постоянните комисии към Общински съвет за подготовка на предстоящата сесия в петък. Ще бъде предложено да се гласува продажба на общинския хотел в Боровец. Според предложението съветниците трябва да разрешат да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на апартаментен комплекс „Боровец гардънс“, със застроена площ от 1353 кв.м., на 5 етажа.   Началната тръжна цена е в размер на 4 388 000 лв. без ДДС.

Предложението на местните управници в Самоков е достигнатата цена на обекта да се заплати еднократно чрез банков превод или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски.

До кмета на Община Самоков Владимир Георгиев е постъпило писмо, в което е заявено желание за реализиране на проект „Туристическо електрохибридно атракционно влакче” в Боровец.  Според предложения маршрут началната спирка е при стария център пред фонтаните, втората спирка е над пощенската станция, следващите са пред хотел „”Мура”, пред КВЛ, пред „БЧК”, Царска Бистрица”, на завоя на КВЛ, пред хотел „Самоков”, вход на пешеходна зона пред хотел „Рила”,  пред хотел „Иглика”, пред писта „Червено знаме”, пред хотел „Св. Георги”. Времето на движение ще бъде от 10:00 -17:00 часа.

Според проектопредложението на правната комисия  Общински съвет – Самоков ще възложи на кмета на Самоков или на упълномощено от него лице да проведе конкурс за възлагане на извършване на услуга: „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на територията на к.к, Боровец”, чрез туристическо влакче за срок от 3 години, по утвърдени маршрути и при спазване изискванията за безопасност на движение по пътищата.

Предлага се още ОбС да посочи трима или повече общински съветници за членове на комисия при избор на изпълнител. Общински съвет трябва да  гласува цена за наем на търговска площ или цена за упражняване на търговска дейност на влакчето. На предстоящата си сесия в петък ОбС Самоков ще дискутира размера на цената на услугата.