Общинските фирми отчичат дейността си

На сесията в четвъртък ще се отчетат общинските фирми. Сред тях доклад ще представи и Общинското лесничейство.

Данните са подготвени от шефа му инж. Малинов. Проведени са три търга с явно наддаване и са сключени 45 договора за продажба на дървесина на стойност 1 091 276лв. Имало е и три открити конкурса с 11 договора за добив на дървесина на стойност 93 700лв. Имали са пет договора за продажба от временен склад на стойност 17 945лв. без ДДС.

Реализираните приходи са в размер на 1 805 605лв. Приходите от юрридически лица са 1 507 835лв.с ДДС, приходите от физически лица са 290 785лв. сДДС от продажба на дърва за огрев, на елхи и др.

Към длъжника фирма „Сторко“ ЕООД е издаден изпълнителен лист.

Текущият персонал в лесничейството е 34 души със средна заплата 948лв. Като разходи са посочени за консумативи 42 940лв., вода, газ и еленергия – 47 738лв., за купен нисан патрол – 29 500лв., лесничейството има общо 16 автомобила, сред които и модерни джипове, на които плаща застраховки в размер на 6 520лв. Лесничейството е с финансов резултат за годината в размер на 887 965лв.