Общинските предприятия се отчитат

На предстоящата сесия на Общински съвет ще се докладват отчетите на общинските предприятия. С тях вече се запознаха съветниците по време на заседанията на Постоянните комисии. Дейността, приходите и разходите си пред администрацията и съветниците ще докладват шефовете и счетоводителите на Музея, Цари Мали град, ВиК „Чамкория“, „Самоков консулт“, дружеството за Супер Боровец, Строителното предприятие и други. Най-подробен и най-обемист е отчетът на болницата. Сесията е насрочена за четвъртък.