Община Ямбол пита местните за синята зона в града им

Заради недоволство слещу синята зона в Ямбол и множество въпроси за възможността за паркиране в района на „Синя зона“ срещу заплащане в близост до работните им места, община Ямбол предлага нов вид абонамент по месторабота.

След въвеждането на трети етап от „Синя зона“ общият брой на паркоместата за платено паркиране е 917. От направения анализ за заетостта на паркоместата в различни часове на работното време на „Синя зона“ става ясно, че около 350 паркоместа средно са свободни през деня. В тази връзка община Ямбол предлага въвеждането на „абонамент по месторабота“ за търговци по смисъла на Търговския закон, лица, които упражняват свободна професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, ползващи собствени или наети имоти в територията на зоната, както и за граждани с трудов договор по месторабота, която попада в обхвата на „Синя зона“. В зависимост от броя на свободните места в съответната зона ще се определи и броя на предоставените места за този вид абонамент, който да не надхвърля повече от 60% от свободните места т.е. 200 паркоместа.

„Молим гражданите на община Ямбол да участват в приложената анкета и да изпратят своите мнения на следния имейл адрес в срок до 25 ноември 2019 година“ – пишат овластените на Ямбол.