ОБЩИНА САМОКОВ

 

ОБЯВЯВА

На 22.12.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 18.12.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.12.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 18.12.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51