ОБЩИНА САМОКОВ


ОБЯВЯВА

На 27.10.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели за „жилищно строителство” :Парцел І с площ от 737 кв.м. в кв.394Парцел Х с площ от 460 кв.м. в кв.394

бивша Керамична ф-ка гр.САМОКОВ

13 266 лв.8 280 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 24.10.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 24.10.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.30 ч. на 24.10.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51