Общината ще продава имот от Супер Боровец

100_4984-1024x682На априлската си сесия местният Общински съвет взе решение за продажба на имот. То бе взето по докладна на кмета на Самоков Владимир Георгиев.

Имотът се намира в местността “Луковица” в Самоков и е с площ 109233кв.м. Възстановен е на Общината през 1995г. с решение на Поземлена комисия. Има акт за частна общинска собственост от 2009г. и според данни на общинска администрация е празен и не се стопанисва от никого. През януари месец тази година е включен в Програмата за разпореждане с общинска собственост. Имотът е интересен, защото според Общия устройствен план на курортно-туристическа локализация “Самоков-Боровец-Бели Искър”, попада в “Нисък Боровец”, който е част от мегапроекта Супер Боровец. Южната част на цитирания имот е отредена за семейни хотели и обекти за обществено обслужване, а северната му част е предназначена за зелени площи. Изготвена е пазарна оценка и цена  – 2 250 000лв., т.е. 20,60лв./кв.м.без ДДС.

Вероятно в близките седмици ще се проведат следващите процедури. За имота ще има търг с явно наддаване. Началната тръжна цена е два милиона двеста и петдесет хиляди лева. Стъпката на наддаване ще бъде 10% от началната тръжна цена.

Преди години за имота се планираше голф игрище. Говореше се също, че имотите в “Луковица” са дадени на “Мултигруп” чрез скълъпена заменка със земи в Монтана.

Около Супер Боровец се вдигна голям шум. При учредяване на дружеството “Рила-Самоков 2004”, което обещаваше да направи Супер Боровец до 2009г., самоковските овластени разрешиха да се апротират имоти – 2 000дка, в него при цена 3,70лв./кв.м. Тогава и дума не даваха да се каже за цената, а е видно, че същевременно в същата територия на Супер Боровец, стойностите са други. Защо Общината подари тези имоти – отговорът на този въпрос все още стои и има само съмнения за лично облагодетелстване, сиреч има само невинни до доказване на противното.

На априлската сесия един от съветниците за пореден път заяви публично, че Супер Боровец е кражбата на века, но нито местна власт, нито прокурори се интересуват от ставащото в дружеството. Засега нещата само се замазват, без да се назовават поименно отговорните. От кумова срама съветниците решиха да не освободят от отговорност Юри Бодуров – шеф на директорския борд и Ева Перфанова – друг представител на Общината в дружеството, сякаш те са имали право да си вдигат ръката за решения, без преди това да са получили благословията на своя общински началник. Не бе приет и отчетът на дружеството, което също нищо не променя. Само доказва, че са били прави критиците на Супер Боровец, които твърдяха, че Общината е губеща в това дружество и е безгласна буква в него с 25% -те си процента в него.

Супер Боровец тръгна като една голяма лъжа, за която се дадоха много пари за фалшив пиар, подариха се имоти от Самаковско под формата на апорт. В по-близко време се разбра, че дружеството е дало кредит и е загубило 7 милиона и 200 000 евра. През годините се смениха много собственици, някои от тях станаха клиенти на прокуратурата по други сделки. А има и такива, които твърдят, че цената от 20лв./кв.м. е ниска. Не е жалка, като тази, при която предишни овластени апортираха имотите – 3,70лв./кв.м., но и не е реална. Според специалисти сделки на това ниво трябва да се правят при цена от много повече евра на кв.м.

Към днешна дата дружеството “Рила-Самоков 2004” е дъщерна фирма на “Боровец Инвестмънтс” ЕАД. Основният му капитал е разпределен в 29 516 броя поименни акции с номинална стойност 1000лв. всяка. “Боровец Инвестмънтс” ЕАД има 19 776 акции или има 67%, Общината – 25% /7 379 акции/, ГБС е с 8%. Държавният резервен фонд на Султанат Оман е едноличен собственик на капитала на мажоритарния акционер “Боровец Инвестмънтс” .

Цената на петрола падала и Оманският фонд имал проблеми, затова се въздържал от инвестиции в чужбина – заявиха авторитетни лица пред съветниците преди седмици.

Проектът Супер Борорец се провали, и сега, след това решение за имота от Нисък Боровец, самоковци са любопитни кой и как ще го вземе. Дали ще е инвеститор, който ще се прояви като добър стопанин, или ще е фирма, като ГБС, например, която към днешна дата се обявила против предложението дружеството да “компенсира” Общината за загубите й с някакви … 2 милиона евро.

Десислава Стоянова