Общината даде предписания за премахване на стари сгради

По подадени комисия от Община Самоков, назначена със заповед на кмета, извърши проверка на саморазрушаващи се сгради в централна градска част.

Направен е IMG_6259оглед на три постройки, които освен, че имат загрозяващ вид, са в полуразрушено състояние и представляват опасност. Огледът включваше преценка на състоянието на сградите и констатации от специалистите – уточниха от Общината.

Изготвен протокол с предписания. Почти разрушената сграда – бивш ловно- рибарски магазин, е в изключително лошо състояние и от нея са останали само основните колони. Изпратено е писмо на собствениците с предписания за пълно премахване и почистване на терена. След изтичане на срока на уведомлението, ако не бъдат предприети предписаните действия, Общината ще извърши премахване на остатъците от сградата, за което собствениците трябва да зпалатят. В лошо състояние е и сградата на ул. „Скобелев”, в близост до общинския пазар. По указанията на инженер конструктор към собствениците са направени предписания да бъде премахната северната стена на постройката.
Пълно събаряне е указано да бъде направено на самосрутваща се постройка, намираща се на ул. „Софийско шосе”, срещу бензионастанцията „Лукойл“. След изтичане на сроковете, посочени в уведомленията до собствениците, ще бъде издадена заповед на кмета за премахване.