Обсъжда се откриване на Земеделски колеж в Самоков

Вчера кметът Владимир Георгиев се срещна с ръководството Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, за да се  коментират възможностите за създаване на филиал в Самоков на висшето учебно заведение. Ректорът акад. Димитър Димитров представи сферата на професионално обучение и специалностите на училището. Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите e частно висше училище в Пловдив. Има филиали в Русе и Велико Търново. Земеделският колеж е разкрит с решение на Министерския съвет на 23 октомври 1992 г. През 2000 г. е преобразуван в самостоятелно висше училище от Народното събрание, а до края на годината е разкрит Център за евроинтеграция и култура с библиотека и издателство. Новият централен учебен и административен корпус на колежа се открива през 2001 г. Висшето училище „Земеделски колеж“ е преобразувано във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите с решение на Народното събрание от 6 юли 2011 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава институционална акредитация през 2003 г. Работи с договори за сътрудничество с висши училища и организации от страната и чужбина. Основни звена на висшето училище са Факултет по икономика и управление, Департамент по агробизнес и общообразователни науки и институт за регионални изследвания. Висшето училище има Център за професионална квалификация, Център за кариерно развитие, Научноизследователски сектор с Център за консултанстка дейност и Център за научно обслужване и др.