Обсъждане на новия бюджет ще има на 20-ти

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков, Община Самоков уведомява и кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО на 20.01.2020 г. от 17.30  ч. в заседателната зала на Общината / V- ти етаж / на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проекта на бюджет за 2020 г. на Община Самоков. 

 За мнения, препоръки и предложения – до 17.01.2020 г. в Деловодството на администрацията или на електронен адрес samokov@samokov.bg

Основните показатели на проекта на общинския бюджет за 2020 г. ще бъдат публикувани на адрес www.samokov.bg (http://www.samokov.bg.).