Областният инфоцентър ще проведе среща онлайн

На 11 януари 2021 г. (понеделник) от 14:00 ч. Областен информационен център София-град и София област (ОИЦ-София) ще проведе онлайн работна среща, в рамките на която ще бъдат представени предстоящите през първите месеци на новата година информационни събития, които екипът на ОИЦ-София планира.

По време на събитието ще бъдат разяснени новите функции, които ще изпълняват служителите на мрежата от Областни информационни центрове, свързани с прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)

Ще стане ясно каква ще е ролята на ОИЦ – София в Звеното за медиация и Звеното за публични консултации в рамките на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район. По време на работната среща ще бъде представена и актуална информация по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ във връзка със стартиралата преоценка на 3 354 проектни предложения. 

Работната среща се организира в рамките на проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Екип на ОИЦ-София 

Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България (ОИЦ-София)