Обещават ремонт на язовир „Искър“

Единственият проблемен язовир у нас от техническа гледна точка е яз. „Бели Искър“ – заяви регионалният министър Николай Нанков в кулоарите на парламента. Нанков обещал, че ще има ремонт на съоръжението.

МРРБ носи отговорност за язовирите, които стопанисва и управлява. На язовир „Искър“ собственик е държавата в лицето на областния управител, стана ясно още от думите му.
За всички язовири извън компетенциите на МРРБ, за безопасната им, експлоатация и състоянието им, отговаря ДАМТН.

В края на миналата година главният прокурор Сотир Цацаров внесе сигнал до премиера Бойко Борисов с настояване отговорните държавни органи да вземат всички необходими мерки за обезопасяване на язовирите и водоемите в страната.

Сигналът е по повод доклад на Върховната административна прокуратура (ВАП) за състоянието на язовирите и големите водоеми. Заместник-главният прокурор Ася Петрова представи в сряда на брифинг част от доклад на ВАП. От думите й стана ясно, че 105 са най-опасните язовири в страната.

Най-неотложни са мерките за язовир „Бели Искър“ – заявява се в доклада.Той има нужда от спешен ремонт и укрепване на язовирната стена, а отговорността за финансирането на реконструкцията се прехвърля между няколко министерства, концесионера „Софийска вода“ и общината, стана ясно още на брифинга. ВАП констатира „продължителн, тежко и укоримо непредприемане на действия“ за укрепване на стената.

Извършената проверка е установила още 205 броя язовири и/или съоръжения на територията на цялата страна, при които е налице най-висока степен на неизправност и същевременно опасност за населението.

В обобщение е констатирано:

1. Неизпълнение на изискванията за безопасна техническа експлоатация на язовирните стени и/или съоръженията към тях;

2. Масово неизпълнение на издадени предходни предписания, изпълнението на които не е било обвързано със срокове;

3. Не са предприети принудителни административни мерки, въпреки предвидените правомощия за това в разпоредбата на чл.199б от ЗВ. В тази връзка в цитираното писмо на ДАМТН се сочи, че поради непълна правна уредба „прилагането на принудителни административни мерки по чл. 199б от ЗВ е невъзможно“;

4. Въпреки многобройните констатирани нарушения, липсват данни за издадени наказателни постановления, а съставените актове за установяване на административни нарушения /АУАН/ са само 6 /шест/броя, като са изготвени и 23 покани за съставяне на АУАН;

5. По отношение на 129 броя от проверените общо 205 язовири, въпреки вече констатираните нарушения, са издавани нови предписания, без да се започнат действия по образуване на административнонаказателни производства, като същевременно са предвидени нови проверки по изпълнение на новите предписания.

По отношение на язовир „Бели Искър“ ВАП отчита, че не са предприети действия по започване на рехабилитационни и укрепителни работи за осигуряване на безопасно ползване на стената и съоръженията към нея. За това положение причина е и становище на независим държавен орган – Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), според което концесионерът не следва да се натоварва с инвестиционните разходи по поддръжката и експлоатацията на язовир „Бели Искър“.

Налице е спешна необходимост от организиране на действията, които да обезпечат безопасната експлоатация на стената и съоръженията на „Бели Искър“ – крупен язовир в близост и над гр. София, където са съсредоточени население и материални ресурси, се посочва в доклада на ВАП.

„Безопасната експлоатация на язовир „Бели Искър“ е осигурена чрез поддържане на по-ниско водно ниво“, съобщиха по-късно от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На язовирната стена предстои да бъде извършена реконструкция за постигане на по-висока сеизмична устойчивост.

Язовирът, който е на територията на община Самоков, е публична държавна собственост и следва да бъде в управление на областния управител на Софийска област. Към настоящия момент е налице действащ концесионен договор между Столична община и „Софийска вода“ АД, по силата на който стопанисването, поддържането и експлоатацията на язовир „Бели Искър“ се осигуряват от концесионера.

За извършване на реконструкцията на язовирната стена предстои в най-кратък срок да бъде подписано споразумение между всички заинтересовани страни. Технически експертен съвет ще определи най-доброто техническо решение, по което да бъдат извършени строително-монтажните работи.