Номинациите за годишните награди ще се броят наесен

Старт се дава на 22 май – световния ден на биоразнообразието

На 22 май – Световният ден на биоразнообразието, Българска фондация Биоразнообразие дава началото на кампанията за номиниране на най-ярките постижения и примери в сферата на опазването на природата у нас. Номинирането е публично и всеки може да отправи предложения в една или повече категории, стига да се отнасят за периода 22 май 2016 – 22 май 2017 – т.е. една „година на биологичното разнообразие“. Наградите се само положителни, защото с негативните случаи цялото общество се сблъсква непрекъснато.

 

Годишните награди на биоразнообразието винаги успяват да отличат най-активните кампании през годината, най-смелите журналисти, най-отдадените активисти и най-загрижените за природата представители на бизнеса и политиката! А това е благодарение на всички, които ни изпращат номинации! Очакваме и тази година да получим достатъчно добри предложения, които да класираме и популяризираме“ – споделят организаторите като се надяват да бъде надминат рекорда  от миналата, когато бяха получени 72 номинации в 5-те категории на Наградите.

 

През 2017 година БФБ се връща към първоначалната си идея да връчва наградите още през септември, по възможност на открито и с концерт и празник за всички, които са номинирани и номинирали, затова всички граждани, институции, медии, които искат да участват, е нужно да изпратят своите предложения до 31 юли. Категориите, в които се очакват номинации, придружени с кратка обосновка и по възможност със снимки се запазват:

 

 1. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието
 2. Най-добър журналистически материал, свързан със опазване на българската дива природа
  3. Активист за природата
 3. Политик с най-голямо внимание към българската природа
 4. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

Жури от експерти и личности от различни области ще определи носителите на наградите, но публиката също ще запази своята награда във всяка категория, която ще бъде определена с гласуване във Фейсбук.

Организаторите очакват номинации на awards@biodiversity.bg  или по пощата на адрес: София, ул. Веслец 39-41, ет.4, ап.11 «За Годишните награди» до 31 юли 2017 г.
Присъждането на Годишните награди се организира от Българска фондация Биоразнообразие в рамките на проект „За Балкана и хората”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

 

Повече информация за категориите и критериите за Награди за биоразнообразието 2017

Всички граждани, журналисти, неправителствени организации (НПО), институции и бизнес имат възможност да предложат своите номинации в следните категории:

 

 1. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието

Номинирайте кампанията (акция/дейност), която ви е впечатлила и вдъхновила. Защото е била първа по рода си, защото е креативна и/или добре подготвена, защото е улучила точно в десятката, защото е увлякла много хора или е постигнала конкретен резултат. Кампанията (акцията/дейността) може да е разрешила природозащитен проблем, да е способствала за опазването и управлението на видове, местообитания или защитени територии/зони, а може да е засилила гражданската активност и повишила вярата на обществото в собствената му значимост. Това може да е кампания (акция/дейност) на неправителствена организация, на местна инициативна или гражданска група, на държавна институция или местна власт.

 1. Най-добър журналистически материал, свързан със опазване на българската дива природа

Търси се най-значимата, обективна, дръзка публикация/предаване/разследване на журналист или издание, която е провокирала отзвук в обществото и институциите, предоставила е нова, непозната до този момент информация по природозащитен проблем, намерила е отговори на значими за обществото въпроси. Могат да бъдат номинирани отделни журналистически материали или серия от материали на електронни, печатни медии, телевизионни, радио, регионални и национални медии.

 1. Активист за природата

 

Той/ тя е млад или не толкова млад, но запален защитник на природата. Той/тя е доброволец, който помага на организации или институции, работещи за опазване на биоразнообразието или работи в институция / организация за защита на природата. Възможно е да се номинира публична личност, застъпник на някоя кауза. Той/тя може да е навсякъде: на терен, в медиите, на публични събития, в парламента, в интернет, в университет, институция и организация.

 1. Политик с най-голямо внимание към българската природа

 

Имаме ли политици на местно или държавно ниво, които в рамките на своите правомощия активно допринасят за опазването на природата? Знаем ли кой, дали и как включва в политическия дневен ред теми за природата? Кои са политиците, които внасят законопроекти, подготвени от експерти в природозащитата, задават въпроси в българския или европейски парламент, застъпват тезите на гражданското общество с реални действия, а не само на думи? Ако ги познавате, номинирайте ги тук, за да стават все повече.

 1. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

 

В тази категория могат да се номинират бизнеси, които не само не оказват отрицателни въздействия върху природната среда, а чрез дейността си подпомагат опазването или възстановяването на отделни видове или местообитания и/или имат специални програми или даряват за природозащитни дейности и граждански инициативи. Това могат да са както големи корпорации и малки фирми, така и земеделски производители и ферми, разположени в територии с висока природна стойност (вкл. Натура 2000 зони и защитени територии).

Петя Шереметова