Нов председател в Доспей

В края на миналата седмица се проведе отчетно-изборно събрание на Читалище „Отец Паисий“ в село Доспей. За председател на читалищното настоятелство бе избрана Татяна Кашъмова. До сега на тази длъжност беше Бойка Гешева. Предстои избор на секретар.

Татяна Кашъмова живее в Доспей. Участва в един от съставите – танцовия. Читалището в Доспей е едно от най-активните в Самоковско.