Ново управление на хор „Рилска песен“

Нова хоризонтална структура на управление ще има вече градският хор „Рилска песен“. На свое общо събрание, проведено на 13 ноември, хористите избраха Организационен комитет от 5 човека: Борис Георгиев – художествен ръководител на хора, Аглика Крушовенска, Елмира Христова, Йорданка Русинова и Светла Стоянова. Смяната става осем години след избора на предишните председател и заместник-председател. Новоизбраният Организационен комитет има амбицията да развива хора, като привлече нови хористи от младото и средното поколение, да подготви нов разнообразен репертоар и да организира повече участия на хора в градски събития, в местни и национални фестивали.

Хор „Рилска песен“ беше възстановен през 2010 година от маестро Иван Янков, който беше дългогодишен негов ръководител. През 2014 г. хорът отбеляза своята стогодишнина, което го прави един от най-старите хорове в страната.