Ново улично осветление на околовръстния път и пътя за Драгушиново

Поставя се ново улично осветление на околовръстния път и пътя за Драгушиново.
Кметът Владимир Георгиев обсъди извършените и предстоящите ремонтни дейности с управителя на общинското предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване“ Николай Стойнев и с началника на екипа за изграждане и поддръжка на уличното осветление Иво Русинов.
Изграждането на улично осветление е една от мерките, които ръководството на община Самоков предприема за ограничаване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в района – съобщиха от Общината.
След поставяне на мантинела покрай терена под бившия завод „Любчо Баръмов”, на ул. „Христо Максимов”, нарушителите започнаха да изхвърлят отпадъците от северната страна на обходния път, в землището на село Драгушиново – допълват още от общинска администрация.
През тази и миналата седмица теренът бе основно почистен. В момента са монтирани стълбовете в края на ул. „Христо Максимов“ и се правят изкопите по обходния път, където също ще бъдат поставени стълбове и лампи.
Поставят стълбовете и ще бъдат монтирани осветителни тела. На стълбовете ще бъдат монтирани високотехнологични камери, които ще регистрират всяко движение в района и в реален момент ще предават сигнала в полицията. Камерите са с висока резолюция и нощно виждане, като ще могат да изчистват образите за лицево разпознаване, дори и през нощта – уточняват от Общината.
Започнала е и продажба на общински терени под завод „Любчо Баръмов” за жилищни нужди, като вече са купени повече от половината.