Ново саниране в Самоков с пари от ЕС

Преди два месеца от МРРБ оповестиха, че са отпуснати средства от Европейския съюз за саниране в Софийска област, в това число и на частни домове и други сгради в Самоков.

Днес се проведе информационната среща за разясняване условията за участие на проекти „Енергийна ефективност в периферните райони-3″ на ОПРР 2014-2020 на Европейския съюз.
Представянето на основните насоки за кандидатстване бе направено от консултанта по програмата за община Самоков Владимир Хаджиев. Той разясни, че за този прозорец условията са доста различни. Има конкретен бюджет за всяка община.

Общините може да кандидатстват с проект на максимална стойност 1,5 млн. лв., който включва пакет от обекти. Проектите ще се оценяват по точкова система, като с най-много точки ще бъдат сградите с най-много самостоятелни обекти. В този програмен прозорец, освен регистрирани сдружения на собствениците/етажната собственост/ трябва да има изготвено енергийно обследване на сградата и технически проект. Техническият проект носи повече точки от идейния проект, тъй като в него има конкретика по отношение на количествено-стойностните сметки.

Мерките за енергийна ефективност включват саниране, подмяна на дограма, ремонт на покривни конструкции и др. Вече са допустими и дейности по мълниезащита.

Енергийното обследване трябва да покаже, че след внедряване на мерките за енергийна ефективност ще се постигне минимум 60% енергоспестяване. Техническата документация е ангажимент на сосбтвениците.

Енергийното обследване е на стойност около 3 хил. лв. на блок, а техническия проект – до хил. лв. Собствениците трябва сами да изберат изпълнителите за подготовката на проектите.

ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ, че до 17 януари трябва да бъде подадено заявление от сдружението на собствениците, че имат желание на участват в проекта.

До 20 февруари трябва да бъдат подадени готовите проектни предложения. Поставени бяха въпроси относно възможността за участие на по-малки блокове и многофамилни къщи.

Реално шансове да получат одобрение е за по-големите блокове, но ако няма достатъчно на брой кандидати, шансове имат и по-малки сгради. Ако не бъдат включени в проекта, разходите по подготовка на проектите си остават за сметка на собствениците.

Необходимо е съгласието на 100 % от собствениците, за да може обекта да участва в проекта. За тези, които имат входирани заявления по Националната програма за енергийна ефективност трябва да знаят, че само ако бъдат одобрени по Оперативната програма, ще бъдат извадени от списъка.

Цялата информация за програмата е качена на сайта на Община Самоков.

Линк към информацията и необходимите документи и заявления, които трябва да се попълнят при кандидатстване: