Нови такси за услуги и ползване Галерията

С решение на съветниците на януарската сесия и по докладна на кмета се направиха промени в Наредба 12 за размера на общинските такси и услуги.

Във връзка с постъпило предложение от Веселин Хаджиангелов – директор на Музея, се променят и таксите за ползване на залите на Музея и на Галерията. Промените са мотивирани с нараснали разходи на Музея и Галерията, заради по-високи цени на ток, парно и заплати на работещи в тях.

Бяха отмененти чл. 55 т. 3; и чл. 55 т. 4 , много други суми бяха променени. Общински съвет –  допълни „Списък за допълнителните видове услуги и цени към тях“ – създадена бе нова т.26.11. – такса за изработка на дигитални копия на архивни снимки от фонда на музея:

копие за 1 брой архивна снимка – 10 лева

  • от 2 до 10 броя копия – 8 лева на брой
  • над 10 броя копия – 5 лева на брой

Създава нова т. 26.12. Допълнителни условия:

  • Безплатен ден в Градски исторически музей – Самоков – всеки първи понеделник в месеца.

 

Изменя т. 27 Право на ползване на експозиционни зали, като създава нови:

27.1. за гостуващо /външно/ събитие – 40 лева на ден;

27.2. за дългосрочно външно събитие /изложба или сродно мероприятие с продължителност над 10 дни/:

27.2.1. зимен сезон – 30 лева на ден;

27.2.2. летен сезон – 20 лева на ден;

27.3. наем за ползване на собствени за обекта рамки, стълби, окачващи елементи и др. за гостуващи изложби – 80 лева;

27.4. подреждане и експониране на гостуващи изложби от страна на служител на обекта – 50 лева.