Нови такси за общински услуги

В докладна общинска администрация поиска от съветниците да разрешат да се съират нови такси. В докладната се посочва, че до момента услугите са давани в Общината, но са били безплатни. Съветниците се съгласиха да се събират следните такси за технически услуги. Става дума за следните промени в Наредба 12 :

Допълнен би чл. 51, точка 7. за одобряване на проекти за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях към Раздел VI Такса за технически услуги с нови точки 7.17. и 7.18., както следва:

„7.17. За одобряване на проект по част ПУСО

  • за сгради и съоръжения
  • до 1000 кв.м.-25.00 лв.
  • над 1000 кв.м,- 50.00 лв.
    • за инфраструктурни и линейни обекти

– до 3000 лин.м.-25.00 лв.

-над 3000 лин.м.- 50.00 лв.

7.18 За одобряване на проект по част План за безопасност и здраве

7.18.1 за сгради и съоръжения

-до 50 кв.м.-25.00 лв.

-от 50 до 500 кв.м.- 50.00 лв.

-над 500 кв.м.-100 лв.

7.18.2 за инфраструктурни и линейни обекти

-до 100 лин.м.- 25.00 лв.

-над 100 лин.м.-50.00 лв.”