Нови коли за общинското горско

Община – Самоков обяви две обществени поръчки. Едната е за доставка на пет нови автомобила, необходими за нуждите на Общинско лесничейство. Прогнозната стойност е до 75 825 лева без ДДС. Тази  обществена поръчка ще бъде финансирана със средства на Община Самоков – съобщи общинска администрация пред медиите.

Оферти за участие се подават до 8 април. Втората обществена поръчка е за „Доставка на електроматериали и сходни изделия за нуждите на Община Самоков“. Тя е на стойност 50 хиляди лева с включен ДДС. Източник на финансиране – Община Самоков. Оферти за участие се подават до 6 април и ще бъдат отворени на следващия ден.