Нови джипове и триони за общинското горско

Общинска администрация предлага на съветниците да гласуват утвърждаване на компенсирани промени в бюджета на Община Самоков и допълване списъка за капиталовите разходи за 2016г.

Докладната на администрацията ще бъде гласувана на сесията на Общински съвет, която е насрочена за края на този месец. Ще бъде увеличен планът по разходите на общинското лесничейство за купуване на високопроходими автомобили със сумата от 13 768 лв. Ще се добави и нова позиция в списъка за разходи за купуване на три бензинови моторни триони за 3 232 лв.