Нова спортна площадка

Община Самоков обнови спортната площадка при сградата на бившия Тютюнев склад.  Поради малката й площ бе взето решение да се унифицира за два вида спорт – уточниха от общинска администрация. Съоръженията са комбинирани – футболна врата и баскетболен кош. Маркировката също ще бъде съобразена и ще може да се ползва за футбол и баскетбол. Самият терен беше с асфалтово покритие и детски кът, който не отговаряше на изискванията за безопасност. След ремонта детският кът е обновен и обезопасен, а теренът вече е с покритие от изкуствена трева. Направено е и заграждение. Предстоят довършителни дейности и новата площадка да започне да функционира. Ремонтът се извършва от фирма „Джеремис”, която изгради и площадките в кв. „Самоково” и кв. „Възраждане”. Те имат ангажимент и за поддръжка на настилката. В момента се прави ремонт на площадката във „Възраждане“, като на футболното игрище се подменя изцяло настилката, тъй като поради интензивното й използване е силно компрометирана.

На баскетболното игрище ще се прави ремонт на настилката, ще се възстановяват участъци, ще се насипва специална смес за поддръжка на тревата и ще се опреснява маркировката му. Площадката в „Самоково” също предстои да бъде ремонтирана.

Общата сума за ремонт на трите площадки е 45 хил.лв. – каза още от Общината.