Нехуманни условия в приюта за кучета Каменар: PETA призовава за създаване на адекватни условия за живот и адекватна грижа за всички обитатели на приюта

Варна, България/Щутгарт, Германия, 08.10.2020 – Приютът за бездомни животни в село Каменар е известен от години с неадекватните условия, в които животните, пребиваващи там, са принудени да живеят. Фондация Лъки Хънт, която от години провежда кастрационни кампании, както и образователни проекти за етично отношение към бездомни животни, наскоро разкри за пореден път множество нарушения в общинския приют.

На снимковия материал публикуван от фондацията в социалните мрежи се виждат занемарени клетки, празни купи за вода и храна, както и трупове на кучета, които не са отделени от общите помещения.

В допълнение, неадекватните грижи и лошите условия на живот се отразяват върху физическото и психическо здраве на кучетата в приюта, което прави бъдещото им социализиране и осиновяване още по-трудно.

В опит да спести тази съдба на нови поколения животни, PETA заедно с фондация Лъки Хънт, която от години се грижи за бездомните животни в района и извършва безплатни кастрации, призовават управляващите в град Варна да предприемат нужните мерки и изградят достойни условия за живот за всички бъдещи обитатели на приюта.

Етично отношение към животните и адекватни ветеринарни познавания би трябвало да бъдат необхомите минимални изисквания за бъдещите служители в приюта, както и неговото ръководство. Крайно време е кметът на града да вземе ужасяващите условия в приюта сериозно и да подкрепи усилията за неговата реконструкция.

„Един приют за животни би трябвало да е в състояние да предостави условия за живот на своите обитатели, които са адекватни за съотвения им вид. Важно е също, персоналът, който се грижи за обитателите на приюта да проявява етично отоношение в грижата за неговите обитатели. Нарушения по отношение грижа за животните и отношението към тях, трябва да бъдат санкционирани незабавно.

Служители проявили жестокост и немърливост в задълженията си към кучетата, поверени в тяхна отговорност, следва да бъдат освободени от длъжност своевременно. Задача както на ръководството на приюта, така и на управниците на град Варна, е да гарантират и съблюдават доброто състояние и адекватните грижи за поверените им животни“, е мнението на координаторката за Източна Европа към PETA, Петя Петрова.

Освен осигуряване на добри условия за живот, редовни разходки и хранене както и чисто пространство, в което кучетата от приюта да живеят, община Варна би следвало да вземе сериозно и проблема с популацията от животни, живеещи на улицата. Кастрационни програми, контрол на задължителната регистрация на домашни животни, както и глоби при изхвърлянето им на улицата са важни стъпки за намаляване на изоставените по улициета на града домашни любимци.

Друга важна стъпка е възпитаването на етично отношение към всички животни в подрастващото поколение и изграждане на отговорно и съпричастно към съдбата на животните гражданско общество. Очакваме от кмета на града и ръководните да предприемат всички необхоми мерки участта на тези животни да не се повтаря в бъдеще.

PETA, чието мото отчасти гласи „Животните не са за експерименти, храна, облекло, наше развлечение или каквато и да било друга форма на експлоатация“, работи активно в борбата срещу „специецизма“, познат на български като „видова дискриминация“ – убеждението, че човешките същества са по-висши от други видове животни.

Валерия Голер

сн.архив