На 17-ти септември ще има сесия

На 17.09. от 9.00ч., в  заседателната зала на V етаж в сградата на общината ще се проведе сесия на съветниците. В дневния ред са включени: приемане на годишните финансови  отчети на „Мальовица”ЕООД и „ВИК Чамкория-2006”ЕООД, предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков, докладни записки на кмета, изказвания, питания, становища и предложения на гражданите. Постоянните комисии ще подготвят проекторешенията. Заседанията им вече започнаха.