Два декара в Боровец за 1000лв.

Дарен от Общината имот след това е продаден от Ивайло Йорданов през 2011г. за около 1000лв. 

И на тази сесия на Общински съвет мина докладна за хотела, който ще се прави в Боровец на имот, който бе дарен на футболиста Ивайло Йорданов. Дарението стана с решение на ОбС – Самоков през 2005г.

Тогава бе дарен и имот на Георги Янакиев. Георги Янакиев тогава искаше имотът за параклис, който изгради, след като направи и хотел в Боровец.

Йорданов пък тогава бе заявил, че ще прави спортен комплекс, сега обаче става ясно, че се променя предназначението и ще се строи хотел. Освен това имотът е продаден още през 2011г. за 1 000лв.

По повод докладната на сесията миналия четвъртък общинският съветник Светлана Атанасова /СДС/ припомни, че имотът от 2 000дка е бил дарен за спортен комплекс. „Дали с новото решение не се нарушава волята на дарителя?“ – попита Светлана Атанасова и предложи решението да бъде отложено. Предложението на Светлана Атанасова за отлагане на решението не беше подложено на гласуване, тъй като общинският съветник Николай Николов /БСП/ репликира, че така или иначе ще се строи хотел, дали ще е спортно-възстановителен комплекс или друго, нямало значение.

Решението бе гласувано от останалите съвеници със за. То е във връзка с постъпило заявление от Даниела Йорданова чрез пълномощник Данаил Попов – /бивш съветник от БСП/ за одобрение на ПУП – план за застрояване на поземлен имот в Боровец във връзка с предприета процедура по промяна на предназначението на имота от горска в урбанизирана територия. Съгласно ОУП на КТЛ „Самоков-Боровец-Бели Искър”. Общински съвет – Самоков одобри представения Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот, за създаване на „Рекреационна устройствена зона – курорт – Ок” с показатели: плътност на застрояване – до 25%, коефициент на интензивност – до 1.0, минимално озеленяване – 50 %, височина на застрояване – до 4 ет. /до 12.0 м/ за изграждане на хотел съгласно приложения проект.

Запознати припомнят, че имотът, намиращ се в местността „Чамкория“ е продаден от Ивайло Йорданов на неговата сестра Даниела през 2011г. за 1 047лв.