Научна конференция в Боровец

В хотел „Самоков“ – Боровец се проведжа Научна конференция „Индустрия 4.0”, която започна на 13 декември и ще продължи да утре – 15 декември. Кметът представи община Самоков, индустриалния сектор през годините и  поздрави участниците във форума. Той отбеляза, че още през Възраждането Самоков е развивал железодобив и железопреработването. С годините тук се развива и дървопреработвателна, текстилна, мебелна индустрия. Малка част от производството е запазено до днес, но Община Самоков има разработен план на Индустриална зона и готовност за задоволяване на инвестиционни предложения – каза още кметът.

Международната научна конференция откри председателят на Научно-техническия съюз по машиностроене „Индустрия 4.0” проф. доктор на техническите науки Георги Попов. Той поздрави гостите и участниците и представи в резюме резултатите от първата научна конференция, както и очакванията от тази.

Участниците са от 21 държави от три континента, които ще представят 130 научни доклада, свързани с техническите основи на проекта, влиянието върху бизнеса и обществото като цяло.

Приветствие имаше и от министъра на икономиката, Емил Караниколов, който подчерта ангажираността на правителството към дигитализацията на производството и насърчаване на развитието на специалности в ИТ сектора. Почти всички страни от Европейския съюз приеха „Индустрия 4.0” като неизбежна кауза и разработиха свои национални програми и стратегии. Най-напред в тази насока е Германия, където е създаден специален институт, където най-авторитетните им учени подготвят позициите за следващи петгодишни периоди.

„Индустрия 4.0” е проект за сливане на виртуалния свят, информационните технологии, телекомуникациите и производството, като средствата за продукция стават все по-независими. В България Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0” обединява известни български учени и специалисти, приели принципите на новата индустриална революция и работещи за тяхното утвърждаване. Съорганизатори на конференцията са Техническите университети в България и Българска академия на науките.