Настояват за екооценка на Пирин

Експерти на ЮНЕСКО потвърждават редица опасения, свързани с опазването на Национален парк „Пирин“ като обект на световното наследство, и настояват за извършване на пълна екологична оценка на новия план за управлението на парка, както и за отлагане на промените в настоящия план от страна на правителството.

 

Това се разбира от проекторешение на Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО, свързано с Национален парк „Пирин“, което ще бъде гласувано на годишна среща на организацията през юни 2018 г. в Бахрейн, за което съобщиха първо от коалиция „За да остане природа в България“.

 

Причината за притесненията на ЮНЕСКО са приетите от кабинета поправки в стария план за управление на „Пирин“, както и подготвяният нов план за парка – и двете процедури се извършват без екологична оценка за потенциалния ефект и опасности за околната среда в планината.
В проекта си за решение от международната организация наблягат на нуждата от екологична оценка за новия план, подкрепят решението на Върховния административен съд в тази посока и настояват за конкретизиране на документа, както и на начина на използване на водите от планината с водохващания – само за питейни нужди, а не за изкуствен сняг.

За нуждата от екологична оценка

В документа експертите на организацията призовават българското правителство да не прилага промените в сегашния план за управление на Национален парк Пирин, докато проектът за нов план не се подложи на екологична оценка. Става дума за поправките, одобрени от кабинета през декември 2017 г., които залагат разширяване на застрояването на територията на парка и на използване на водохващания, като не се уточнява категорично, че става дума само за питейни нужди.

В проекторешението се иска да се направи пълна екологична оценка на проекта за нов план за управление на Национален парк „Пирин“.  „Решението на съда е добре дошло, защото екологичната оценка е възможност да се реши как точно да се гарантира защитата на изключителната универсална стойност на обекта.“

Препоръчва се комитетът да потърси официално потвърждение от страната ни за действията, които ще последват след решението на съда.

Екооценката като приоритет

Препоръчва се също така комитетът да изиска от държавата уверение, че пълната екологична оценка за новия план ще бъде направена приоритетно, което включва специфична оценка на потенциалните въздействия върху парка, включително от потенциалното развитие в зоните, разположени в нейната буферна зона.

Българското правителство трябва да представи копие от екологичната оценка на плана за проверка от страна на ЮНЕСКО, когато тя бъде готова. Подготвеният нов план за управление предвижда строителство върху 12,5 пъти повече площ от Националeн парк „Пирин“ спрямо сега и разрешава сечи на гори върху 60% от територията на парка.

За какво ще бъде ползвана водата на Пирин

По настоящия план за управление на Национален парк „Пирин“ се отбелязва, че измененията, приети през декември 2017 г., предвиждат изграждането на водосборни съоръжения в зоната за опазване на горските екосистеми и отдих. Тъй като тези конструкции ще се извършват във вътрешността на парка, комитетът ще поиска от държавата да предостави по-подробна информация, уточняваща потенциалната им степен и въздействие и доколко тези съоръжения ще бъдат свързани с потенциалното развитие на буферната зона.

 

От ЮНЕСКО изразяват загриженост, че измененията предвиждат и разширяване на инфраструктурата за ски в буферната зона. Оттам припомнят, че с предишно свое решение комитетът е поискал от държавата да извърши екологична оценка за развитието на буферната зона, включително да се консултира със заинтересованите страни.

 

„За да остане природа в България“