Наемите от къщичките в Боровец са 535 808лв.

Както писа сайтът „Самоков инфо“,  през месец април Общината анексира договорите на къщичките в Боровец. Както е известно, те бяха дадени под наем през 90-те години по времето на тогавашния кмет Николай Китов.

На територията на Боровец са дадени под наем общо 68 терена, на които самоковци са направили къщичките.

Администрацията поясни на съветниците, преди да се анексират договорите, че на този етап Общината няма готовност да строи в имотите под къщичките и те ще бъдат премахнати, когато се реализира проектът за тази част на Боровец.

През 2018г. в общинския бюджет от наемите са постъпили 535 808лв.

Според клаузите в договорите на наемателите, подписани по времето на Китов, договорите се подновяват автоматично. „В договорите е предвидена опция – при липса на основателни причини за прекратяване на договорите, те да бъдат продължени автоматично“ – заяви преди години самият Китов.

През годините на съществуването им се мина през доста драми, включително съдебни процедурри, упреци към визията им, заради преотдаването на някои от тях и т.н.