Над 200 тона отпадъци събраха служителите на ЮЗДП- Благоевград

 

Повече от 200 тона строителни и близо 2000 чувала с битови отпадъци събраха и извозиха от горските територии служителите от териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие.

За поредна година над 1000 служители на предприятието се включиха с доброволен труд в националната кампания. Почистени бяха замърсени защитени територии, местности, лесопаркове, курортни гори, природни забележителности, екопътеки, нерегламентирани сметища. Събрани са множество бутилки, пластмасови и найлонови опаковки в трудно достъпни места с голяма денивелация и обрасли с бодливи храсти. За извозване на боклуците бяха осигурени 98 автомобила.