Над 1000 дка от гората засегнати от корояд

Корояд плъзна като зараза в горите у нас – коментират специалисти. „Масово се секат дърветата. Проблемът е много сериозен. До този момент специалистите от двете горски стопанства в община Самоков – държавното и общинското, са описали общо 1000 дка засегнати територии и ще се наложи да бъдат отсечени над 18 хиляди куб. м дървесина“ – съобщиха от Общината.

„Само за няколко седмици в цялата община борови гори изсъхват с бързи темпове. Изключително тревожно е положението с иглолистните насаждения в по-ниските части на планината, но има засегнати дървета и в по-високите части, над Говедарци и в Боровец“ – каза инж. Александър Кроснев – директор на Държавно горско стопанство – Самоков. До този момент неговите служители са установили и описали 600 дка засегнати гори, като трябва да бъдат отсечени 13 хиляди куб. м изсъхнала дървесина, като това не е всичко, защото обхождането и описването на поразените територии продължава.

Процесът е необратим и единственото справяне с проблема е санитарната сеч. Не по-оптимистично е положението и при общинските гори, където засегнатата територия е 400 дка. Там ще бъдат отрязани 5 хил. кубика дърва.