Награди за Деня на будителите

Общинските съветници днес на сесията си гласуваха да бъдат наградени личности, свързани с културата по повод Деня на будителите. По предложение от Теменужка Янкова, секретар на Читалище-паметник «Отец Паисий – 1859», гр.Самоков, Общински съвет – Самоков награждава с почетен знак златен на Община Самоков Стоян Ангелов Пашов – председател на Читалище-паметник «Отец Паисий – 1859», гр.Самоков.

По предложение от ръководители на клубове и състави при Младежки дом – Самоков Общински съвет награждава с грамота Латинка Василева Щъркелова – организатор на младежки дейности към Младежкия дом.