Музеят в Самоков отчита годината

Ръководството на Музея в лицето на Веселин Хаджиангелов е изготвил финансов отчет за 2018 година. Според данните приходите са 8 824лв. от билети и беседи, от албуми и сувенири 13 238лв. Посетителите са били 7 027, от които едва 425 чуждестранни туристи.

Отчетените разходи за заплати са 97 285лв. по трудови договори и за персонал извън трудови правоотношения – 4 093лв. Общо разходите са издръжка са 61 238лв., в това число за консумативи, вода, еленергия, ремонти, такса смет – 3 994лв., за покани, изработка на албуми, охрана и др. – 7 446лв.