Момчил Чалъков: Честит празник, самодейци!

На 1 март в национален мащаб българската културна общественост отбелязва 160 години общонародно читалищно дело в България (1856-2016) и деня на любителското творчество – празник на българското читалище, читалищните дейци, изпълнителите и творците.
Празник, който носи уважение към духовните ни ценности, показва културната ни идентичност, отбелязва постиженията на любителските състави и дава особена изява на уменията и таланта.
Без любителско творчество няма професионално изкуство.
Благодарност към Вас, скъпи самодейци, за енергията и любовта, с която се включвате в дейността на читалището!
От ръководството на читалището в Алино