Министрър Лукарски : „Разчитаме на подкрепа от страна на азербайджанското правителство за поощряване и насърчаване на вноса на български стоки и услуги в Азербайджан

Сътрудничеството между България и Азербайджан бяха обсъдени на Четвъртото заседание на Българо-азербайджанска междуправителствена комисия

Възможности за  увеличаванане стокообмена и затвърждаване на двустранното икономическо сътрудничество между България и Азербайджан бяха обсъдени по време на Четвъртото заседание на Българо-азербайджанска междуправителствена  комисия в гр. Баку, Азербайджан. Форумът е председателстван от министъра на икономиката Божидар Лукарски и заместник-министъра на енергетиката Жечо Станков, от българска страна, и от министъра на транспорта на Азербайджан Зия Мамедов. В делегацията бяха включени също зам.-министърът на икономиката Любен Петров, зам.-министърът на образованието Красимир Киряков, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева, както и участващи в двустранните отношения компании.

В хода на заседанието страните се информираха за насоките на бъдещото развитие между Азербайджанската Република и Република България, както и за текущото положение на икономическите отношения между тях. Двете държави дадоха висока оценка на постигнатите договорености от третото заседание на Междуправителствената комисия и набелязаха нови цели за активизиране на икономическото сътрудничество.

„Азербайджан e важен, традиционен икономически партньор на България, с който желаем да развиваме всестранно, дългосрочно и взаимноизгодно сътрудничество.  Приятелските отношения и сътрудничеството между нашите страни са дългогодишни и традиционни“, каза министър Лукарски. И подчерта, че въпреки изминалият дълъг период от третото заседания на Междуправителствената комисия, отношенията между двете страни през изминалите години са поддържали високо ниво и активност. „Нашето желание и стремеж са насочени към увеличаване и диверсифициране на двустранния стокообмен, както и привличане на повече азербайджански инвестиции в България. Очаквам решенията от заседанието на Междуправителствената комисия да дадат тласък за положително развитие в този смисъл“, допълни той.

Съпредседателят и министър на транспорта на Азербайджан Зия Мамедов заяви, че Азербайджан придава особено значение на търговските отношения с България и отбеляза, че стокообменът и структурата на взаимните доставки са сравнително ограничени и не отразяват производствения и експортния им потенциал. „Азербайджан е най-динамично развиващата се държава в региона, функционират 7 нефтопровода и газопровода, развиват се и нови проекти. Отбелязва се ръст в селското стопанство, туризъм и транспорт“, поясни той.

Беше изразена заинтересованост за предприемането на необходимите мерки за увеличаване на стокообмена между двете страни. Българският икономически министър изрази готовност Министерство на икономиката да окаже необходимото съдействие чрез участие в търговски изложения, организиране на бизнес форуми, презентации на експортния потенциал. Министър Лукарски очерта също така възможните области за икономическо сътрудничество като: технологични линии за преработка на плодове и зеленчуци, медикаменти, електрически акумулатори, медицински и козметични продукти и изделия и др. „Разчитаме на подкрепа от страна на азербайджанското правителство за поощряване и насърчаване на вноса на български стоки и услуги в Азербайджан“, подчерта той.

Азербайджанската страна също предложи осъществяване на износ на продукти на нефтената и химическата промишленост, селскостопански продукти, включително вина, растителни масла, чай, тютюн, плодове, зеленчуци, сокове, продукти от преработени плодове и зеленчуци и други стоки.

България и Азербайджан се ангажираха да обменят опит и практики в областта на привличането на чуждестранни инвестиции, с помощта на създадените индустриални зони и технологични паркова, като „Научен и технически център“ към „Сумгаитски химичен промишлен парк“, „София Тех Парк“ и българската „Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ). „Национална компания индустриални зони“ изрази готовност за установяване на преки контакти с азербайджански компании, заинтересовани от установяването на производствени и логистични мощности в България.

Съществен потенциал за развитие на двустранното ни сътрудничество съществува в още много области като енергетиката, строителството, туризма, селското стопанство.

В края на заседанието двете страни подписаха Протокол от четвъртото заседание на Азербайджано-българската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество.

Преди заседанието на междуправителствeнaта комисия, министър Лукарски и зам.-министърът на икономиката на Азербайджан Сахил Бабаев откриха двустранен бизнес форум, организиран от българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Азербайджанския фонд за насърчаване на инвестициите и бизнеса (AZPROMO). По време на форума Божидар Лукарски запозна представителите на бизнеса в Азербайджан с възможностите за инвестиции в България, макроикономическата среда, изтъкна политическата и финансова стабилност на страната ни. По думите му България е предпочитана инвестиционна дестинация, която предлага конкурентни предимства и заема водещи места в редица международни класации за инвестиционна привлекателност, в това число 3-то място в световен мащаб за най-добра дестинация за инвестиции в производството , 3-то място сред първите 36 страни в света по привлечени преки чуждестранни инвестиции в аутсорсинг сектора и 1-во място сред страните в Европа.

Сахил Бабаев призова азербайджанските компании да създават смесени предприятия, за да изнасят съвместно на трети пазари. Той посочи, че има възможности за разгръщане на сътрудничеството в сектори като информационните технологии, туризма, технологичните паркове и др.

Министър Лукарски от своя страна заяви, че усилията на Министерство на икономиката са насочени към изграждането на икономика на знанието и създаването на продукти с висока добавена стойност. „Провеждаме проактивна инвестиционна политика, особено в секторите, в които България има конкурентни предимства – електроника и електротехника, информационни технологии, аутсорсинг, химическа и фармацевтична промишленост, машиностроене, транспорт и логистика, хранителна промишленост и земеделие, туризъм и здравеопазване“, допълни икономическият министър.

По време на форума беше подписан Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) на Република България и Азербайджанската фондация  за насърчаване на износа и инвестициите (AZPROMO). Двете страни отбелязаха значението му за подпомагане на националните предприятия в  задълбочаване на сътрудничеството им, с цел увеличаване на взаимната търговия. Подписани бяха и Меморандум за разбирателство между Азербайджанската търговско-промишлена палата и ИАНМСП, Меморандум за разбирателство между AZPROMO и Българо-азербайджанската търговско-промишлена палата и Меморандум за разбирателство между Софийската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата на Република Азербайджан.

Участие в бизнес форума взеха около 50 представители на 37 български компании от сектори като енергетика, машиностроене, инвестиции, транспорт, хранително-вкусова промишленост, производство на мебели, информационни и комуникационни технологии, козметика, производство на продукти от етерични масла и др.

В заключение, министър Лукарски изрази увереност, че реализираните преговори между двете делегации, по време на заседанието и в рамките на бизнес-форума, ще допринесат за активизиране и задълбочаване на отношенията между нашите две приятелски страни.

Министър Лукарски и зам.-министър Станков поднесоха венец пред паметника на Гейдар Алиев и Алеята на шахидите.

Според данните на азербайджанската статистика, през 2015 година износът от Азербайджан за България е възлязъл на 0.5 млн. щ. долара, вносът на 12.7 млн. щ. долара, а стокообменът на 13.2 млн. щ. долара.

За периодът януари-март 2016 година, износът от Азербайджан за България е възлязъл на 0.1 млн. щ. долара, вносът на 2.9 млн. щ. долара, а стокообменът на 3 млн. щ. долара.

Според данните на българската статистика, през 2015 година износът от България за Азербайджан е възлязъл на 24.0 млн. щ. долара, а вносът на 0.09 млн. щ. долара.

За периодът януари-юни 2016 година, износът от България за Азербайджан е възлязъл на 5.1 млн. щ. долара, а вносът на 0.3 млн. щ. долара, а стокообменът на 5.4 млн. щ. долара.

Пресцентър Министерство на икономиката